Interested Links:

Bieät Ñoäng Quaân Vieät Nam

Haûi Quaân Vieät Nam

Voõ Bò Vieät Nam

The Lost Commandos

The Green Berets -Team House

Little Saigon Net

Vietinfo

 

Nguoi Viet Daily News

The Lost Commandos